Szkolenia SEP Białystok

Szkolenia SEP Białystok

16 kwietnia, 2021 Wyłącz przez Redakcja

Stowarzyszenie Elektryków Polskich to elitarna organizacja, w ramach której, od początku jej istnienia, aktywnie działali najwybitniejszy uczeni w kraju. Zadaniem specjalistów w dziedzinie szeroko pojętej elektryki było i jest po dziś dzień propagowanie użycia energii elektrycznej oraz dbanie o aktualizację wiedzy wśród wszystkich tych, których podejmowane codziennie działania wiążą się z funkcjonowaniem, dozorem czy eksploatacją różnego rodzaju sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych. W ramach tej działalności regularnie przeprowadzane są zakrojone na szeroką skalę szkolenia.

Szkolenia i uprawnienia SEP Białystok

W ramach troski o aktualny stan wiedzy i właściwe rozumienie rządzących poszczególnymi układami zasad, na terenie całego kraju organizowane są szkolenia, podczas których słuchaczom przedstawiane są najnowsze przepisy i normy, determinujące codzienną pracę specjalistów elektryków. Organizowane kursy SEP Białystok, tak jak ma to miejsce w przypadku innych lokalizacji, uwzględniają w swoim programie trzy kategorie szkoleń, określane kolejno jako:

G1 – grupa kursów elektrycznych, obejmujących wiedzę na temat urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną,
G2 – kursy energetyczne, obejmujące wiedzę na temat urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych,
G3 – grupa szkoleń gazowych, obejmujących wiedzę na temat urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Uprawnienia SEP Białystok — kursy dla każdego

Organizowane kursy SEP Białystok to doskonała okazja dla nowicjuszy pragnących poszerzyć swoje zawodowe horyzonty, jak i dla tych, którzy jakiś czas wykonują czynności związane z obsługą sieci elektrycznych, ale nadal pragną zawodowego rozwoju i chcą wzbogacić swoje CV o listę kolejnych uprawnień. Szkolenia SEP są także obowiązkiem dla wszystkich tych, którzy certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje otrzymali pięć lat wcześniej i ich dokumenty wymagają aktualizacji.

Najczęściej dobór kursu podparty jest codziennym zakresem prac w miejscu zatrudnienia elektryka. Nie oznacza to oczywiście, że podczas wznowionego szkolenia nie może on ubiegać się o poszerzenie swoich uprawnień SEP. Im większe poświadczone przez członków komisji SEP wiedza i umiejętności praktyczne, tym szersze perspektywy stają przed każdym poddającym się szkoleniu, a następnie ocenie najwybitniejszych specjalistów, elektryków.