Kursy elektryczne – uprawnienia SEP

Kursy elektryczne – uprawnienia SEP

16 kwietnia, 2021 Wyłącz przez Redakcja

Podjęcie kursów zawodowych rozszerzających nasze kwalifikacje to najczęściej decyzja podyktowana chęcią nadania rozpędu naszej karierze. Inwestycja w siebie i samokształcenie jest niezwykle ważne, jednak w niektórych sytuacjach jest wręcz koniecznym wymogiem do podjęcia, a nawet kontynuowania pracy. Najlepszym tego przykładem są kursy elektryczne, w wyniku których można zdobyć, przedłużyć lub zwiększyć uprawnienia uzyskane na przeprowadzonym przez członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich egzaminie.

Uprawnienia SEP dla elektryka

Znajomość zasad, na których opiera się działanie instalacji elektrycznej, może posiadać każdy, jednak w specjalistycznych firmach, dla podjęcia legalnej działalności na stanowisku elektryka, wymagana jest nie tylko wiedza teoretyczna i doświadczenie, ale przede wszystkim potwierdzenie aktualnych uprawnień wydanym przez SEP certyfikatem. W tym dokumencie zawarte są szczegółowe informacje na temat pełnego zakresu kompetencji kandydata.

Oczywiście bez przeszkód szkolenie elektryczne można przejść, będąc osobą już na danym stanowisku zatrudnioną. Inwestycja w pracowników to polityka wielu przedsiębiorstw. Kursy elektryczne cieszą się tak dużą popularnością, że bez problemu odbędziemy je w ośrodku szkoleniowym, w zakładzie pracy, w formie stacjonarnej lub on-line. Istotne jest jednak, aby zapoznać się ze szczegółowym programem, który obejmuje interesujące nas szkolenie elektryczne, ponieważ uprawnienia SEP, zależnie od wybranej kategorii, pozwalają na prowadzenie prac w różnych zakresach.

W przypadku posiadanych już uprawnień SEP do 1kv warto rozważyć rozszerzenie swoich kompetencji o uprawnienia SEP powyżej 1kV, które otwierają przed nami nowe możliwości rozwoju i zawodowej kariery. O uprawnienia SEP do 1kV ubiegać się może każda pełnoletnia osoba o minimum podstawowym poziomie wykształcenia. W przypadku kursów SEP powyżej 1kV wymagana jest już jednak szersza wiedza i certyfikat potwierdzający ukończenie wcześniejszego kursu.

Grupy uprawnień SEP

W związku z szerokim zakresem urządzeń i instalacji zaliczanych do strefy uprawnień SEP wydziela poszczególne kategorie, w ramach których odbyte szkolenia pozwalają na zdobycie dokładnie określonych kompetencji.

Kategorie uprawnień SEP przedstawiają się następująco:

*G1, czyli kursy elektryczne, obejmujące wiedzę na temat urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną
*G2, czyli kursy energetyczne, obejmujące wiedzę na temat urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
*G3, czyli kursy ciepłownicze, obejmujące wiedzę na temat urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

W obrębie każdej grupy można ubiegać się o nadanie uprawnień w zakresie eksploatacji oraz dozoru.