Uprawnienia kontrolno-pomiarowe SEP

Uprawnienia kontrolno-pomiarowe SEP

22 kwietnia, 2021 Wyłącz przez Redakcja

Znajomość zasad rządzących różnego rodzaju instalacjami elektrycznymi to bezsprzecznie podstawa dla bezpieczeństwa pracy inżyniera. Zależnie od zakresu wykonywanych prac należy posiadać świadczące za legalnością podejmowanych działań uprawnienia, będące wynikiem pozytywnie zdanego egzaminu praktycznego i teoretycznego, przeprowadzonego przez członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Uprawnienia SEP pomiary, uprawnienia pomiarowe

Przystępując do szkoleń elektrycznych, warto zapoznać się z możliwościami, jakie daje nam zdobycie poszczególnych uprawnień. W ramach szkoleń elektrycznych przeprowadzane są kursy określane mianem grupy G1. W ramach realizacji programu kursanci zdobywają wiedzę potrzebną do zdobycia jednych z najbardziej pożądanych w wielu środowiskach uprawnień, jakimi są uprawnienia pomiarowe.

Elektryczne uprawnienia kontrolno-pomiarowe SEP

Uprawnienia pomiarowe zwane też uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi to pozwolenie na wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych oraz uziemień za pomocą odpowiednich mierników. Mimo swojej przynależności do uprawnień elektrycznych grupy G1 traktowane są jako oddzielny kurs, ze względu na rozległe możliwości, które elektrykowi posiadane uprawnienia SEP pomiary dają.

Pomiary elektryczne uprawnienia pełne

Aby w maksymalny sposób wykorzystać swoje uprawnienia kontrolno-pomiarowe należy pamiętać o tym, że każdy z kursów kończy się z odpowiednią kwalifikacją, czyli dozorem lub eksploatacją, definiującą ściśle uprawnienia, które elektryk posiada. Oczywiście nie ma w tej kwestii ograniczeń i można jednocześnie mieć kwalifikacje dozoru i eksploatacji, wówczas nadzorowanie działań pracowników zajmujących się montażem i obsługą instalacji elektrycznej, jest na równi legalne z osobistym przeprowadzaniem prac.

Uprawnienia na pomiary okres ważności

Jak w przypadku pozostałych kategorii, tak i pomiary elektryczne uprawnienia ważne są przez okres pięciu lat od chwili zdania egzaminu. Jest to niezwykle ważna informacja, ponieważ po tym czasie wszelkie zdobyte wcześniej kompetencje tracą formalnie ważność i bez ich aktualizacji nie można legalnie przeprowadzać żadnych czynności związanych z elektryką. Co więcej, posiadanie uprawnień kontrolno-pomiarowych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo kontrolowanych instalacji. Z tego względu nie ma możliwości odbioru żadnej sieci elektrycznej bez potwierdzenia jej zgodności z aktualnie obowiązującymi normami przez osobę, której uprawnienia są aktualne i poparte odpowiednimi certyfikatami SEP.