Szkolenia i uprawnienia SEP – co warto wiedzieć?

Szkolenia i uprawnienia SEP – co warto wiedzieć?

16 maja, 2022 Wyłącz przez Redakcja

Szkolenia SEP polecane są osobom chcącym podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Pozwalają na uzyskanie uprawnień SEP, czyli uprawnień zezwalających na pracę polegającą na dozorze lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Ich uzyskanie znacząco zwiększa kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

Czym są uprawnienia SEP?

Sam skrót SEP oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich. To właśnie to stowarzyszenie wydaje uprawnienia dla elektryków. Same uprawnienia SEP są pewnego rodzaju potwierdzeniem posiadania wysokich kwalifikacji z zakresu obsługi urządzeń energetycznych. Wyróżnić można trzy rodzaje uprawnień SEP. Pierwsze to uprawnienia G1, które dotyczą dozoru lub eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych. Drugie to uprawnienia G2, które dotyczą dozoru lub eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych. I trzecie to uprawnienia G3, które dotyczą dozoru lub eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Uprawnienia SEP cena

Na kurs SEP zapisać może się niemal każda osoba. Wymaga się tu jedynie pełnoletniości oraz posiadania minimum wykształcenia podstawowego. W szczególności kurs polecany jest osobom, które pracują w branży energetycznej lub chciałyby w niej pracować. Ceny szkoleń często bywają zróżnicowane. Zwykle jednak jest to koszt w wysokości kilkuset złotych. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystępują do egzaminu ustnego.

Uprawnienia SEP do 1KV cena

Dużym zainteresowaniem cieszą się dziś w szczególności uprawnienia SEP do 1KV. Cena takiego kursu wynosi kilkaset złotych. W jej ramach zawarte są kilkugodzinne zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz często również opłata za egzamin.

Uprawnienia gazowe cena

Wiele osób, które uzyskały już uprawnienia w zakresie G1 i G2 decyduje się również na szkolenie pozwalające na uzyskanie uprawnień G3, czyli uprawnień gazowych. One również w znaczący sposób podnoszą kwalifikacje zawodowe. Ich cena nie odbiega od ceny pozostałych kursów SEP.

Jak długo ważne są uprawnienia SEP?

Warto jeszcze podkreślić, że uprawnienia SEP do 1kv cena ważne są przez okres 5 lat. Po tym czasie należy ponownie odbyć kurs i zdać egzamin. Wynika to z faktu, że branża energetyczna bardzo szybko się rozwija i zmienia. Dlatego osoby posiadające uprawnienia SEP zawsze mieć muszą aktualną wiedzę z zakresu obsługi urządzeń elektrycznych, gazowych oraz cieplnych.