Uprawnienia SEP – czym są i jak je uzyskać?

Uprawnienia SEP – czym są i jak je uzyskać?

13 października, 2021 Wyłącz przez Redakcja

Uprawnienia SEP cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wynika to z tego, że na dzisiejszym rynku pracy przynoszą one coraz więcej korzyści osobom, które je posiadają. Czym jednak właściwie są uprawnienia SEP? Sam termin SEP to skrót od Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Stowarzyszenie to organizuje kursy elektryczne, których ukończenie znacząco podnosi kwalifikacje na rynku pracy.

Czym są i dlaczego warto posiadać uprawnienia SEP?

Warto wiedzieć, że dziś wiele przedsiębiorstw w branży energetycznej wręcz wymaga od swoich pracowników posiadania uprawnień SEP. Dlatego też, jak wspomniano, ich posiadanie znacznie podnosi pozycję na rynku pracy. Same uprawnienia SEP podzielić można na trzy kategorie. Mowa tu o uprawnieniach G1, G2 oraz G3. Aby je uzyskać, odbyć należy kurs sepowski organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i zdać egzamin SEP.

Jakie są rodzaje uprawnień SEP?

Jak wspomniano, uprawnienia SEP podzielić można na trzy kategorie, czyli uprawnienia G1, G2 oraz G3. Uprawnienia G1 to uprawnienia elektryczne. Przeznaczone są dla osób, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Uprawnienia G2 to uprawnienia energetyczne. Przeznaczone są dla osób, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Z kolei uprawnienia G3 to uprawnienia gazowe. Przeznaczone są dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Jak wygląda kurs i egzamin sepowski?

Kursy sepowskie trwają zaledwie kilka godzin. W krótkim czasie uczestnik kursu otrzymuje konkretną wiedzę z zakresu, którego dotyczy kurs. Aby przystąpić do kursu, należy być osobą pełnoletnią i mieć minimum wykształcenie podstawowe. Nie są to zatem wymagania zbyt wygórowane. Dzięki temu do kursu, a następnie egzaminu przystąpić może niemal każdy. Po ukończeniu kursu kursant składa wniosek o przeprowadzenie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Egzamin sep przeprowadzany jest w formie ustnej. Jeśli oceniony zostanie pozytywnie, wówczas w przeciągu 14 dni wydane zostanie odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne.

Jak wspomniano, uprawnienia SEP cieszą się dużą popularnością. Jest tak zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy mogą już na początku swojej drogi zawodowej podnieść kwalifikacje, a tym samym zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dobrej pracy.