Eksploatacja czy dozór, czyli elektryk wybiera kurs SEP 1kV

Eksploatacja czy dozór, czyli elektryk wybiera kurs SEP 1kV

1 października, 2021 Wyłącz przez Redakcja

Na rynku usług szkoleniowych dostęp do kursu SEP G1 jest dosyć łatwy. Wystarczy znaleźć odpowiedni ośrodek kształcący, skontaktować się z jego przedstawicielem i zapisać się na najbliższy kurs połączony z egzaminem. Osoba starająca się o te uprawnienia może wybierać spośród dwóch dróg kształcenia zawodowego.

Eksploatacja SEP G1

Podstawowe uprawnienia SEP do 1kV to uprawnienia eksploatacyjne. Osoba, która je zdobyła, ma prawo do obsługi, naprawy i serwisowania urządzeń elektrycznych, które pracują w sieciach do 1 kV. Pracownik ten może również zajmować się obsługą, naprawą i serwisem obwodów elektrycznych, w których napięcie nie przekracza 1000 V. Jest to idealny “kierunek” dla tych wszystkich osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z profesjonalną elektryką i elektroenergetyką. Trzeba bowiem pamiętać, że są to pracownicy którzy niejednokrotnie nie posiadają dużego doświadczenia zawodowego.

Dozór w kontekście kursu SEP

Oczywiście kurs SEP 1kV oferuje również możliwość posiadania uprawnień dozorowych, w ramach których ich posiadacz może nadzorować innych pracowników wykonujących stosowne prace przy urządzeniach i obwodach elektrycznych. Kurs ten jest doskonałą podstawą dla tych wszystkich osób, które chcą podjąć kolejne kroki w swoim rozwoju zawodowym. Jest to też idealny “start” dla tych pracowników, którzy posiadają np. tytuł technika i powiązane z nim uprawnienia o profilu stricte specjalistycznym.

Wyższe stopnie szkolenia

Osoba zainteresowana posiadaniem uprawnień elektrycznych może też skorzystać z możliwości podjęcia wielu innych kursów, w tym np. G2 i G3. Są to jednak bardzo często zajęcia o określonym profilu, które ukierunkowane są np. na instalacje grzewcze i gazownicze. Kursy te wciąż nie cieszą się tak dużą popularnością jak np. kurs SEP 1kV, aczkolwiek pozwalają one na zdobycie odpowiedniej wiedzy w tej materii i rozpoczęcie swojej własnej, specjalistycznej ścieżki zawodowej.

Podsumowując, uprawnienia SEP do 1kV to doskonały sposób na zdobycie niezbędnych kompetencji, które – być może – zaowocują w następnych latach zdobyciem określonego doświadczenia i awansem zawodowym. Co więcej, istnieje również możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na poziomie wykształcenia średniego i wyższego.